Společnost byla založena v roce 1999. Jsme hrdí na to, že jsme rodinným podnikem s bohatou historií a závazkem k dokonalosti. V průběhu let jsme si upevnili pověst spolehlivého a důvěryhodného partnera v betonářském průmyslu. Náš vozový park se skládá z více jak 30 kusů techniky, z toho je 20 autodomíchávačů a 13 čerpadel. Díky tomu patříme mezi největší nezávislé společnosti působící v ČR v oblasti přepravy a čerpání betonu.

Naše dědictví je postaveno na základech zkušeností, obětavosti a vášně pro poskytování špičkových služeb. Chápeme důležitost kvality a efektivity v konkrétním podnikání a naše dovednosti jsme “pilovali”, abychom splnili a překročili očekávání našich klientů.

To, co nás odlišuje, je náš neochvějný závazek poskytovat služby nejvyšší kvality a zajistit včasné dodávky. Víme, že čas je ve stavebních projektech podstatou a náš tým se věnuje plnění vašich termínů, aniž by ohrozil kvalitu našich produktů.

V našem jádru jsme více než jen přeprava betonu – jsme vašimi partnery pro úspěch ve stavebnictví. Ať už požadujete míchání betonu, čerpání nebo jakoukoli jinou službu související s betonem, máme odborné znalosti a zdroje, abychom splnili vaše potřeby. Náš tým kvalifikovaných pracovníků je vybaven znalostmi a zkušenostmi, které řeší projekty jakéhokoli měřítka, od malých obytných vývojů po velké komerční podniky.

Spokojenost zákazníka je naší prioritou a dosahujeme jí otevřenou komunikací, transparentními procesy a opravdovým odhodláním plnit vaše požadavky. Věříme v budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty, založených na důvěře a spolehlivosti.

Při pohledu do budoucnosti zůstáváme odhodláni zůstat v čele betonářského průmyslu. Neustále investujeme do nejmodernějších technologií, moderního vybavení a průběžného školení našich zaměstnanců, abychom zajistili, že dodáváme inovativní řešení, která splňují vyvíjející se potřeby stavebního sektoru.

Děkujeme, že nás považujete za svého betonového partnera. Těšíme se na příležitost přispět k úspěchu vašich projektů našimi jedinečnými službami a odbornými znalostmi.

Etický kodex společnosti 1.BOHDALECKÁ, s.r.o.

Tento kodex zakotvuje zásady našeho jednání, jakož i jednání našich zaměstnanců uvnitř i navenek naší společnosti a to vůči našim obchodním partnerům, zákazníkům, spolupracujícím osobám, představitelům státní i komunální správy, jakož všem občanům České republiky i ostatních obyvatel v rámci prostoru Evropské unie. Tímto kodexem se všichni v naší společnosti zavazujeme dodržovat nejen povinnosti stanovené zákony a dalšími právními normami v rámci právního řádu České republiky, zakotvené unijními předpisy, ale i obecná morální pravidla, která jsou vtělena do zásad a standardů chování v rámci obchodně právních i pracovně právních vztahů. Zásady tohoto kodexu hodláme aplikovat nejen na vlastní chování a jednání, ale v rámci obchodně právních vztahů a spolupráce a hodláme tyto zásady vyžadovat od našich obchodních partnerů, spolupracujících osob i zákazníků.

Striktně se vymezujeme proti činnostem, které považujeme za neetické, neprofesionální a nelegální, a proto vystupujeme proti:
- jakékoliv diskriminaci v obchodně právních i pracovně právních vztazích
- nucené práci a dětské práci
- diskriminaci z hlediska pohlaví, původu a rasy
- korupci a úplatkářství v obchodně právních vztazích


Naproti tomu se zasazujeme o:
- rovné podmínky v obchodně právních i pracovně právních vztazích
- dodržování lidských práv a zákaz veškerých diskriminačních projevů na poli obchodů i v rámci pracovně právních vztahů
- dodržování principů spravedlivého odměňování v rámci pracovně právních vztahů, benefiční motivace pro lepší výkony a větší zainteresovanost zaměstnanců naší společnosti
- vhodné pracovní podmínky na pracovišti, stavbách a provozech odběratelů
- fair jednání v rámci obchodně právních vztahů mezi korporacemi, středními a malými firmami, jakož i samostatně podnikajícími osobami, mezi nimiž nečiníme žádné rozdíly při poskytování služeb a zboží a očekáváme tuto politiku i z druhé strany
- intoleranci k veškeré šedé ekonomice, klientelismu a korupčnictví v rámci obchodně právních vztahů a jednání v oblasti státní a komunální správy


Naším cílem je svým chováním a působením na ostatní subjekty dosáhnout udržitelného rozvoje naší společnosti jak pro dodavatele, zákazníky, zaměstnance, tak i pro veškeré okolí. V rámci koncepce udržitelného rozvoje naší společnosti jako rodinné firmy na trhu dopravy a čerpání betonových směsí se spoléháme především na pevné rodinné společenství a dále na spolupráci s dalšími fyzickými osobami, se kterými tvoříme funkční celek. Soustřeďujeme se na to, abychom přes marginální postavení na trhu velkých producentů a transportérů betonových směsí zůstali nedílnou a platnou součástí tohoto perspektivně se rozvíjejícího segmentu celosvětové ekonomiky.

V Praze dne 1.ledna 2020

kliknutím stáhnete